support@topbros.com

מהי ירושה?

בעלי מקצוע

מי זכאי לרשת על פי דין? ומדוע חשוב לפנות לקבלת ייצוג מעורך דין מומחה לענייני ירושה?

ירושה היא כל רכושו של אדם אשר עובר ליורשיו לאחר מותו, במקרה שאין צוואה מסודרת. מקרה כזה מכונה בעגה המשפטית "ירושה על פי דין" והוא שונה משמעותית מירושה על פי צוואה.  כיצד? בעוד שצוואה מגדירה את חלוקת הרכוש של הנפטר על פי רצונו, בישראל קיים חוק הירושה תשכ"ה-1965, אשר מגדיר את סדר היורשים ודן במקרים בעייתיים ובזכויות העותרים במצבים שונים.

מי זכאי לרשת על פי דין?

כאשר אין צוואה מסודרת, היורשים הם קרובי משפחתו של הנפטר, על פי הסדר הבא:

במידה ואין ילדים, הורים או אחים, בן או בת הזוג יורשים את כל רכושו של הנפטר. אם יש הורים ואחים, הירושה תתחלק שווה בשווה בין הורי הנפטר, לבן או בת זוגו, אחיו ואחיותיו.

אם יש ילדים, מחצית מרכושו של הנפטר מועבר לבן או בת זוגו והמחצית הנותרת תחולק בין ילדיו באופן שווה. במידה ואין לנפטר קרובי משפחה בדרגה המוכרת על פי חוק הירושה, רכושו עובר לידי האפוטרופוס הכללי, כאשר אם לאחר התקופה המוגדרת בחוק לא נמצאו יורשים הזכאים לרשת את העיזבון, הוא יועבר לידי המדינה.

מהו תפקידו על עורך דין לענייני ירושה?

למרות שהחוק מגדיר כללים ברורים, יכולים להיות מצבים בעייתיים בהם יהיה צורך להיעזר בייצוג משפטי כדי לממש את הירושה. בשלב הראשון צריך להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. לאחר מכן, במידה ואתם חשים שלא קיבלתם את מלוא זכויותיכם או שנעשה ניצול לא כשר של מימוש הירושה לטובת יורשים אחרים, עורך דין לענייני ירושה יוכל לגבש עילה מוצדקת ולתבוע בשמכם בבית המשפט. מקרים אלו יכולים להיות כאשר יש יורש במקום יורש, ביטול הסתלקות מירושה, ירושה מוקדמת, ירושה של ידועים בציבור ומקרים נוספים.

מה צפוי לכם בתהליך גיבוש עילת התביעה?

בשלב הראשון תיפגשו עם עורך דיו מומחה לענייני ירושה, אשר יעניק לכם ייעוץ מקצועי לגבי אסטרטגיות הפעולה האפשרויות. בשלב הבא, אם תחליטו לתבוע, עורך הדין יאסוף מסמכים ועדויות היכולים לשמש כראיות לטובת התיק. בשלב זה יוחלט גם על עילת התביעה הטובה ביותר שתגביר את סיכויי ההצלחה בבית המשפט, תוך ניצול הידע המקצועי של עורך הדין ובחינת הראיות שנאספו. השלב האחרון הוא גיבוש כתבי הדין, הגשתם לבית המשפט וניהול התביעה עד לשלב קבלת הכרעת הדין.

פוסטים דומים